Yüklüyor...
Buradasınız:  Giriş  >  KAHVE MOLASI  >  YAZARLARIMIZ  >  Alkım Saygın
EN SON

Yeşil Yol Türküsü

Yazar:   /  25 Ocak 2016  /  Alkım Saygın, FİNCANIN İÇİNDEKİLER, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

Değil mi ki, beylerimiz ferman eylemiş;
bir seher vakti, su bile uyurken,
dostu da düşmanı da ayakta.
Dinle, yüce dağlarda salınan
ve karanlık geceleri yırtan
ve direnişin ve umudun sesi olan
yayla insanlarının hikâyesidir bu.
Ol hikâyet, yeşil yol türküsü.

Devamı →
EN SON

Batı Emperyalizmi Karşısında Sosyalist Bir Türk Aydını: Attilâ İlhan’ı Anlamak III

Yazar:   /  14 Aralık 2015  /  Alkım Saygın, FİNCANIN İÇİNDEKİLER, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

İlhan’a göre Türkiye, “Avrupa hevesi”nden vazgeçmelidir. Batının Türkiye’ye biçtiği rol, Ortadoğu ve Orta Asya’da Batı çıkarlarını savunan bir köprü olmak; “Türk ve İslâm dünyâsında Batının Truva atı olmak”tır. [70] Batı, Türkleri gerçek kimlik ve davranışlarıyla tanımak bile istemez.

Devamı →
EN SON

Batı Emperyalizmi Karşısında Sosyalist Bir Türk Aydını: Attilâ İlhan’ı Anlamak II

Yazar:   /  22 Kasım 2015  /  Alkım Saygın, FİNCANIN İÇİNDEKİLER, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

İlhan’a göre yerli ortaklık sistemiyle Batılı kapitalistler, ekonomik ilişkilerin güçlenmesinin her iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracağına hedef ülkenin iş adamlarını ve aydın çevrelerini iknâ ederler. Oysa, millî ekonomide güçlenen yabancı payı, ekonominin sistem tarafından yutulması demektir. [38] Kaldı ki, kapitalizmin iç çelişkilerinden dolayı, sistem içinde yer alan devletler, birbirlerine “kazık atma” yarışındadır. Bu sistemde bir devletin güçlenmesi ve ülke içinde zenginlik artışının sağlanması, başka devletlerin güçsüz düşmesine ve ülkeden sermâye çıkışına bağlıdır.

Devamı →
EN SON

Batı Emperyalizmi Karşısında Sosyalist Bir Türk Aydını: Attilâ İlhan’ı Anlamak I

Yazar:   /  10 Kasım 2015  /  Alkım Saygın, FİNCANIN İÇİNDEKİLER, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

Attilâ İlhan’ın Batı medeniyetine bakışı diyalektiktir; “ya o / ya da o” mantığı yerine, “hem o / hem de o” mantığına dayanır. Bunun anlamı, Batı medeniyetini belirli bir olgu ya da değerle açıklamak yerine karşıt unsurların “diyalektik sentezi” içinde ele almaktır.

Devamı →
EN SON

Duymak ve Görmek

Yazar:   /  28 Ekim 2015  /  Alkım Saygın, FİNCANIN İÇİNDEKİLER, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

İncil der ki:
Kulakları olan duyar,
gözleri olan görür.

Kuran der ki:
Kalpleri mühürlenmiş olanlar,
duymaz ve görmez.

Devamı →
EN SON

Kâtip Çelebi’ye…

Yazar:   /  08 Ağustos 2015  /  Alkım Saygın, FİNCANIN İÇİNDEKİLER, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

Şu Kâtip Çelebi,
enteresan bir adam!
Anlattığına göre bir vakitler,
cinsel gücünü kaybeden bir kral,
câriyelerinden birini kölesiyle evlendirir
ve gerdek gecesi için hazırlıklar yapılır.

Devamı →
EN SON

Bir din kurarsa insan

Yazar:   /  28 Temmuz 2015  /  Alkım Saygın, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

Bir din kurarsa insan,
ilk emri “Sev!” olsun:
“Yaratıcı emeğin adıyla sev!”
Emeğiyle insan,
onurlu bir yaşam sürsün
ve geleceği, sevgiyle inşâ etsin.

Devamı →
EN SON

Garbiyatçılığın Ötesinde: Emperyal Olmayan Târihsel Coğrafya Kategorilerine Doğru VIII

Yazar:   /  07 Temmuz 2015  /  Alkım Saygın, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

Bölgelerin târihselleştirilmesi bu nedenle, târihlerinin paradoksal olarak gizlenmesiyle gerçekleştirilir ve bölgeler, yerel târihlerin doğal temelinde, büyük oranda sâbit varsayılır. Târihlerin bölgeselleştirilmesi sırasıyla, târihsel olmayan sâbitlemeler ve kabûl edilen bölgelerle ortaya çıkar. Bunun bir sonucu olarak birbirleriyle iç içe geçen halkların târihleri, sınırlı mekânlarla bölgeselleştirilmiş hâle gelir.

Devamı →
EN SON

Garbiyatçılığın Ötesinde: Emperyal Olmayan Târihsel Coğrafya Kategorilerine Doğru VII

Yazar:   /  25 Haziran 2015  /  Alkım Saygın, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

Batılı halklar ile Batılı olmayan halklar arasındaki ilişkileri gizemli hâle getiren kültürel çeşitliliğin inşâ türlerini içeren şarkiyatçı temsillerin epistemolojik varsayımlarının sorgulanması çağrısı bence, ayırt edici farklılıkları ya çoğaltmayı, ya da ortadan kaldırılmayı ve böylelikle, hegemonik bir kategori düzenini sürdürme riskine son vermeyi içerir.

Devamı →
EN SON

Garbiyatçılığın Ötesinde: Emperyal Olmayan Târihsel Coğrafya Kategorilerine Doğru VI

Yazar:   /  06 Haziran 2015  /  Alkım Saygın, KAHVE MOLASI  /  Yorum yok

Onları kimin kabûl ettiği ve inancın uygulamayla nasıl bir ilişkisinin olduğu gibi sorular yersiz görünmektedir. Aslında Taussig, bu ritüellerin uygulanıp uygulanmadığın önemli olmadığını düşünür; önemli olan, onları güçlendirdiğine dönük inançlarıdır; kendisi, “kolektif inanç”la ilgilenmektedir.

Devamı →