Yüklüyor...
Buradasınız:  Giriş  >  KAHVE MOLASI  >  MİSAFİRLERİMİZ
EN SON

Bizim de kuyruklu yalanlarımız var…

Yazar:   /  14 Kasım 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Her türlü kuyruk var…
Yıldızımız yoktu…
Ta ki memleketin o günkü başbakanı “Yıldız ülke olduk” diyene kadar…
On sene önce uydu Rossetta, kuyruklu yıldıza doğru yola çıktığında, bizim kuyruklu yalan da yola çıkmıştı…

Devamı →
EN SON

Sanıyor ki Atatürk öldü…

Yazar:   /  11 Kasım 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Dün ayakta anarken “İyi ki ölmüş de kurtulmuşuz” dediklerinden eminim…
Yanlış işte…

Devamı →
EN SON

‘Yağma yok!’ Galataport…

Yazar:   /  26 Ağustos 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Ofer­le­me va­ka­sı­nı ha­tır­la­ya­cak­sı­nız… Ha­ni şu es­ki Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan dev­rin­de ya­şa­nan… 2005 yı­lı­nın Ey­lül ayın­da dev­le­te ait T. De­niz İş­let­me­le­ri­’nin (TDİ’­nin) bi­na, de­po ve ar­sa­la­rı, 49 yıl­lı­ğı­na ya­pı­lan ilk iha­le so­nu­cun­da İs­ra­il­li işa­da­mı Sa­mi Ofe­r’­e Özel­leş­tir­me İda­re­si­’n­ce ve­ril­miş­ti. An­cak ay­nı yı­lın ara­lık ayın­da da iha­le ‘Da­nış­ta­y’ ta­ra­fın­dan ip­tal edil­miş­ti.
Se­kiz yıl geç­miş­ti ki ara­dan, ye­ni­den sa­tı­şa ha­zır ha­le ge­ti­ril­di ve 2013 Tem­mu­z’­un­da, ha­ni şu Ge­zi is­ya­nı­nın pat­la­dı­ğı ve he­nüz so­ğu­ma­dı­ğı gün­ler­de ye­ni­den iha­le­ye çı­ka­rıl­dı.

Devamı →
EN SON

Başbakan kim olsun?

Yazar:   /  15 Ağustos 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Valla benim içimden geçen isim, Bilal…

Birincisi, devlette devamlılık esastır, devlet dediğin babadan oğula’dır.

Devamı →
EN SON

İyi güzel de para nerede?

Yazar:   /  06 Ağustos 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Gü­nü kur­tar­ma­ya yö­ne­lik ey­lem­ler si­zin de dik­ka­ti­ni­zi çek­mi­yor mu? Ar­tık ne­re­dey­se unu­nu ele­miş ele­ği­ni as­mak üze­re olan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n’­ın, “Borç için 220-230 mil­yar do­lar fi­nans­ma­na ih­ti­yaç va­r” de­me­si hiç mi şüp­he­len­dir­mi­yor?

Devamı →
EN SON

Kol saati de sandıkta olacak…

Yazar:   /  02 Ağustos 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Bir hafta sonra Türkiye sandığa giderek yakın tarihinin en önemli kararını verecek…
Bu karar siyasi değildir…
Ahlakidir…

Devamı →
EN SON

Kadınlara sünnet…

Yazar:   /  26 Temmuz 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Ramazandır…
Önce inanmadım…
Sonra “Niye yapmasınlar?” dedim…
Kadını sünnet etmeye kalkanlar, kuma gömüp taşlayarak öldürüyorlar da…

Devamı →
EN SON

Allah kabul etsin…

Yazar:   /  29 Haziran 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Ramazandır…
Sofranızdaki zeytin tanelerine iyi bakın…
O sıcak çorba…
Kırmızı domatesler…
Bir dilim ekmeği alıp koklayın ve aynı anda milyonlarca Müslüman’ın dünyanın en zengin kaynakları üzerinde bu gece de aç uyuyacaklarını düşünün…
Dahası binlercesinin birbirini öldüreceğini bilin…
Ve sorun:
“Neden?..”

Devamı →
EN SON

Zerzevat…

Yazar:   /  18 Haziran 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Lahana gibisin mesela… Kat kat… İçin gözükmüyor…
Hangi güçle, hangi örgütle, hangi amaçta, kimlerle, daha nasıl paralellerle iç içe?..

Devamı →
EN SON

Senin Somali’de ne işin vardı Sadettin

Yazar:   /  03 Haziran 2014  /  KAHVE MOLASI, MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Ben de bütün ülkem gibi ağladım, diye hafiflemeyi hak etmiyorum. Canım yandığı için vicdanımı arıttığımı düşünemem bile.

Milletvekili olarak başım dik yürüyemem artık. İnsan olarak kaldırsam da başımı… Çıldırmışça yağmalayarak malı, mülkü, toprağı, ağacı; sonsuz ve sınırsız paraya feda ederek insanı, hâlâ sokaklarda gaz sıkanlarla aynı koltukları paylaştığım için hep kambur olacak sırtım…

Devamı →