Yüklüyor...
Buradasınız:  Giriş  >  Yazar : Murat Muratoğlu
EN SON

İyi güzel de para nerede?

Yazar:   /  06 Ağustos 2014  /  MİSAFİRLERİMİZ  /  Yorum yok

Gü­nü kur­tar­ma­ya yö­ne­lik ey­lem­ler si­zin de dik­ka­ti­ni­zi çek­mi­yor mu? Ar­tık ne­re­dey­se unu­nu ele­miş ele­ği­ni as­mak üze­re olan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n’­ın, “Borç için 220-230 mil­yar do­lar fi­nans­ma­na ih­ti­yaç va­r” de­me­si hiç mi şüp­he­len­dir­mi­yor?

Devamı →